Światło w ciemności

Photo by Mitch Mckee on Unsplash

 

„A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1, 5)

„Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».” (Mt 2, 2)

 

Advent Painting by Dan Mason

Advent Painting by Dan Mason

 

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,13-14).

 

znalezione na Pinterest

 

”Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w Nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu”. (Ps 33, 20 – 21)

 

Good News by Ron DiCianni

Good News by Ron DiCianni © 2018. Image used by Permission

 

„Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,42a.14).

 

Morning Of Advent is a painting by Tancau Emanuel

Morning Of Advent is a painting by Tancau Emanuel