Bóg jest niepojęty.

Postępowanie Boga często jest dla mnie niezrozumiałe, np niezależnie od tego, czy wierzę czy nie, że otrzymam to, o co proszę, Bóg spełnia to, albo i nie. Jak pytam o coś Boga to zwykle mówi do mnie nie wprost, często zagadkami – przypowieściami, a czasem tak prosto, że już prościej się nie da. Albo odpowiada nie w tym momencie, kiedy na tą odpowiedź czekam, tylko dopiero po jakimś czasie. W podobnych okolicznościach Bóg raz się denerwuje, a raz mówi mi o miłosierdziu.

Czy nie przypomina Ci to relacji rodzic – dziecko, albo osoba – osoba niezależnie od wieku? Kiedy nie rozumiesz działania, słów, uczuć drugiej osoby?

Bóg jest Osobą

W religiach monoteistycznych Bóg jest Osobą, więc ma swoją osobowość, charakter i temperament. Tak jak ja i ty mamy swój.

Jaki jest Bóg? Jak Go poznać?

Głównym źrodłem Jego poznania jest Biblia. Najwyraźniej Boga pokazuje w niej Jezus (Ewangelie). Jednak nie może to być jedyne miejsce poznawania Boga. Jest jeszcze jedno źródło, miejsce równie ważne – jest nim moje, twoje wnętrze. Bóg jest podstawą, początkiem każdego istnienia. Jest najgłębszą częścią Ciebie. Jest duszą twej duszy. Jeśli ktoś pomija to miejsce (siebie) w poznawaniu Boga i zatrzyma się na Biblii może mieć zupełnie inny obraz Boga niż ta osoba, która poznaje, szuka Boga w sobie z Biblią w ręku.

Bóg jest Tatą

Gdy Stary Testament pokazuje Boga jak Stwórcę wszechmocnego, sprawiedliwego, broniącego wiernych i kochających Go ludzi to Jezus (Nowy testament) pokazuje Go jako Ojca. Nazywa Go Abba, co po polsku najlepiej wyraża słowo tatuś. A działanie Boga pokazuje z czułą i posłuszną miłością.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

J 3,16

Czasem modlę się słowami Filipa:

«Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. (J 14, 8-9)

Być dzieckiem Boga

Co to znaczy być dzieckiem Boga? To znaczy, że trzeba przyznać:

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (J 17,23), bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17,26). On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1,3). Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rz 8,31). By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5;18-19). Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Kor 5,18-19). Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 J 4,10). Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8,31-32).

  • że Bóg patrzy na mnie i zna mnie doskonale, wie co jest dla mnie najlepsze,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,1). Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139,2). Znam wszystkie Twoje drogi (Ps 139,3). Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31), ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1,27).

  • że jestem dzieckiem, tzn mam prawo nie rozumieć tego, co Tata robi, mówi, dlaczego nie robi tego wszystkiego, o co go proszę,

Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3,20)

  • że kiedy przebywam w Jego obecności to rosnę i coraz bardziej Go poznaję i się z Nim coraz bardziej zgadzam,

Zaopatruje cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33). Moim planem jest dać ci dobra przyszłość (Jr 29,11), ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr31,3). Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza (Ps 139,17-18). I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sof 3,17).

  • i na koniec najfajniejsze, że jestem spadkobiercą tego, co należy do Niego – mojego Taty.

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. (Ga 4,7)

Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (J 1,12-13).
Czekam na Ciebie (Łk 15,11-32) - mówi Bóg

Dlaczego Bóg jest ojcem a nie matką?

zdjęcie własne