Wielki Piątek dzień męki i śmierci Jezusa. Rozważamy ją modlitwą Drogi Krzyżowej, Gorzkimi Żalami, tekstami Ewangelii, liturgią wielkopiątkową. Porusza nasze serce, wyobraźnię, wywołuje współczucie, łzy. Płaczemy i smucimy się też z Jego Matką. Zwłaszcza kobiety, łatwo mogą wejść w tragedię Matki Jezusa patrzącej na Jego okrutny koniec.

Ale tego dnia cierpi Ktoś jeszcze – Bóg Ojciec.

Współcierpienie Ojca z Synem.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3, 16 – 17)

Jakoś to cierpienie Ojca chyba nam umyka, a przecież Jezus jest ukochanym Synem. We wszystko to wchodzi jeszcze cała tajemnica Trójjedyności Boga. Niepojęta relacja Osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Może ta tajemnica paradoskalnie jest wytłumaczeniem, dlaczego Jezus czuł się samotny na krzyżu: „Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” ( Mt 27, 46 ). Poczucie opuszczenia dla Jezusa było tym bardziej dotkliwe, że przed swoją męką zapewniał apostołów, że nie jest sam: „Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną” (J 16,32).

Ojciec zmiażdżony męką i konaniem swojego Syna, dla zbawienia reszty swoich dzieci – Ciebie i mnie …

Ojcze, Abba jak bardzo musisz mnie kochać i jak wiele jestem warta w Twoich oczach skoro ofiarowałeś za mnie Jezusa … Dziękuję …

Byłeś tam, gdy ukrzyżowali mojego Pana?
Och, byłeś tam, gdy ukrzyżowali mojego Pana?
(Och, czasami to sprawia, że się trzęsę) trzęsę się

Byłeś tam, gdy ukrzyżowali mojego Pana?
Byłeś tam, gdy przybili go do krzyża?
Byłeś tam, gdy przybili go do krzyża?
(Och, czasami to sprawia, że się trzęsę) trzęsę się
Byłeś tam, gdy przybili go do krzyża?

(Byłeś tam, gdy złożyli go do grobu?
Byłeś tam, gdy złożyli go do grobu?
Och, czasami to sprawia, że się trzęsę) trzęsę się

Byłeś tam, gdy złożyli go do grobu?
Więc, byłeś tam, gdy odtoczono kamień?
Byłeś tam, gdy odtoczono kamień?
(Och, czasami to sprawia, że się trzęsę) trzęsę się
Więc, byłeś tam, gdy odtoczono kamień?