O takiej modlitwie mówi o. Augustyn Pelanowski OPPE w konfernecjach pt. Siódma pieczęć. Trafiłam na nie przez przypadek, ale przecież u Boga nie ma przypadków. To modlitwa wstawiennicza. Definicje modlitwy o. Pelanowskiego i prawda o naszych/ moich modlitwach „obudziły mnie w środku nocy”. Szeroko otwarte oczy przecierałam tak, jak to robi zaspane dziecko. W mojej głowie zrobił się zamęt a serce otwierało się na nowe :).

„Modlitwa to „awantura” o łaskę u drzwi Boga!”

„Modlić się to nie dać się odesłać z pustymi rękami.”

Przez te konferencje trafiłam na stronę  Z Maryją ratuj człowieka.

To tam usłyszałam, że Bóg szuka kogoś, kto by się modlił. 

Przecież to ja, to mnie Bóg szuka!

p.s. „Siódma pieczęć” – to KRÓTKIE ROZWAŻANIA O MODLITWIE: podręcznik dla tych, którzy modlą się wstawienniczo. Ich autorem jest o. Augustyn Pelanowski. Zostały wygłoszone na Jasnej Górze dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Prezentujemy je na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

O. Augustyn Pelanowski jest paulinem, był wieloletnim ojcem duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce, rekolekcjonistą, autorem komentarzy biblijnych oraz wielu pozycji książkowych z dziedziny duchowości, m.in. Siódmy rozdział, Wolni od niemocy, Dom w Bogu, Życie udane, czy udawane? Tematy konferencji podzielonych na 43 odcinki na poszczególne dni Wielkiego Postu 2016 zawierają następujące treści: Grzech grzechów, czyli za kogo raczej się nie modlić; Jaka modlitwa podoba się Bogu?; Modlitwa w ukryciu, czyli o darze Tego, który widzi w ukryciu; „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię”, czyli o modlitwie, która prowadzi do kryzysów; Modlitwa skargi, czyli masz prawo żalić się Bogu; Dar modlitwy wstawienniczej; „Siódma pieczęć”: sens i siła modlitwy wstawienniczej; Bóg szuka kogoś, kto by się modlił. ( źródło )