ROK LITURGICZNY, WIARA, WIELKANOC, WIELKI POST

Wielki Czwartek – Wieczernik

Wydarzenia Wielkiego Czwartku rozpoczynają się w Wieczerniku. Wieczernik – to wcześniej przygotowana duża sala w Jerozolimie, w której Jezus obmywa apostołom nogi i spożywa z nimi Paschę – Ostatnią Wieczerzę. To pomieszczenie nazywane “salą na górze” było także świadkiem Zesłania…

Read more