Wydarzenia Wielkiego Czwartku rozpoczynają się w Wieczerniku.

Wieczernik – to wcześniej przygotowana duża sala w Jerozolimie, w której Jezus obmywa apostołom nogi i spożywa z nimi Paschę – Ostatnią Wieczerzę. To pomieszczenie nazywane „salą na górze” było także świadkiem Zesłania Ducha Świętego i to także tutaj po Zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom kilkakrotnie.

Wieczernik to górna część budynku na Syjonie, w południowej części Starego miasta. Przylega on do grobu Dawida. To duże, przewiewne pomieszczenie o gładkiej, kamiennej posadzce i wysokim suficie podtrzymywanym przez trzy gotyckie kolumny. Przypomina raczej kaplicę niż pokój.

Wieczernik był pierwszym kościołem gdzie gromadzili się pierwsi chrześcijanie na Uczcie w myśl Jezusa „To czyncie na moją pamiątkę” (Łk 22,19) . Później stał się pierwszą katedrą św. Jakuba pierwszego biskupa Jerozolimy. Podobno chrześcijanie mogli sprawować tam Eucharystię aż do XVI w. Obecnie „sala na górze” jest w rękach pewnej arabskiej rodziny. O jego historii można poczytać np tutaj

Irlandzki dominikanin Jerome Murphy-O`Connor w „Przewodniku po Ziemii Świętej” pisze, że tradycja wg której w wieczerniku nastapiło Zesłanie Ducha Świętego ma wystarczające podstawy, by uznać ją za prawdziwą; natomiast ta, że odbyła się tam Ostatnia Wieczerza jest „niewiarygodna”.  Tak czy inaczej miejsce to jest święte.

Wydarzenia Wielkiego Czwartku w Wieczerniku to:

  • umycie uczniom nóg
  • Ostatnia Wieczerza – ustanowienie sakrmentu Eucharystii i kapłaństwa
  • wg św. Jana Jezus ma dłuższa mowę, wktórej modli się za przyszły kościół i za wszystkich, którzy w niego uwierzą, obiecuje Pocieszyciela, przestrzega i obiecuje powtórne swoje przyjscie.

zdjęcie pochodzi z Wikipedii