Słowo na dziś

„Ziarnem jest słowo Boże”

„Ono było na początku… W Nim było życie…  Słowo stało się ciałem” (J1,2.4a.14a)

Wyszedł Siewca siać ziarno…

Sieje wszędzie

na drogę, skałę, między ciernie i na żyzną glebę

Z nadzieją, że ziarno obumrze i stanie się niezniszczalne, chwalebne, mocne, duchowe,

że zmartwychwstanie w Tobie i razem z Tobą

„W Bogu, którego słowo wielbię… pokładam nadzieję”