Stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi.

„Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają”. (Iz 57,71)

„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola, właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.” (Mk 15,21-22)

Michael D. O’Brien, Szymon Cyrenejczyk

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja VI – Weronika ociera twarz Panu Jezusowi.

„Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic”. (Iz 53,2-3)

„Przecież gdym ujrzał Twe oblicze, było ono odbiciem istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość” (Rdz 33,10).

Oblicze Jezusa, symulacja komputerowa z Całunu Turyńskiego

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

Stacja VII – Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem.

„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze Mnie, zgrzytają przeciw Mnie zębami” (Ps 35,15-16)

Constance Mary Rowe also known as Sister Mary of the Compassion, O.P., Jesus Falls the Second Time, 1964

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami