Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

„Szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (Łk 23,27-31).

Theophile Lybaert, Jezus spotyka płaczące niewiasty, 1886-1887

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się na nami

Stacja IX – Pan Jezus upada po raz trzeci.

„Złożyłem w Panu całą nadzieję; schylił się nade Mną i wysłuchał Mego wołania. Wydobył Mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki”. (Ps 40,2-3).

GEMUNDEN, GERMANY – 9th Stations of the Cross, Jesus falls the third time in the Church of the Holy Trinity, 2013 in the Bavarian village of Gemünden am Main, in the Diocese of Würzburg.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się na nami

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony.

„Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową: «Zaufał Panu, niechże go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».”

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się na nami