Ikona to spotkanie

Praca twórcza, w tym ikonografia, to jeden ze sposobów, w jaki ludzie mogą zbliżyć się do tajemnicy ich istnienia. Odkryć oblicze Boga, które mieszka w każdym z nas. Poszukując i znajdując obraz, artysta wyznacza punkty odniesienia i wyznacza ścieżkę, po której mogą chodzić również inni. Droga sztuki jest jedną z dróg do Królestwa Niebieskiego, do oblicza Boga, które zaczynamy rozpoznawać dzięki obrazom.

To przekonanie, ze ikona prowadzi do Boga jest wspólne dla wszystkich twórców nowoczesnych ikon, z tym że Julia Stankova nie „kanonizuje” żadnego okresu ani trendu.

Julia Stankova

Jest artystką o wschodnich korzeniach, która opowiada się za głęboką odnową ikonografii. Urodziła się i dorastała w Sofii, w Bułgarii i jak sama mówi od dziecka wiedziała, że będzie artystką. Często siadywała w małym kościołku u dziadków na wsi i kontemplowała namalowane w nim freski. Mając 13 lat podjęła lekcje rysunku i malarstwa w celu podjęcia studiów w Akademii Sztuk Pięknych, ale życie zdecydowało inaczej. Z przyczyn, o których nie mówi chętnie sztuką zajęła się dopiero po 35 roku życia, kiedy runą Mur Berliński. W międzyczasie ukończyła studia inżynieryjne i pracowała w zawodzie przez 12lat. Na szczęście wróciła do sztuki, zaczęła studiować Biblię, teologie i restaurowała bułgarskie ikony z XVIII i IXX w

 

Swoje prace wystawiała w Bułgarii (Sofia, Vidin, Pleven, Plovdiv), w Macedonii (Struga, Bitola), w Grecji (Thassos, Drama), w Holandii (Egmond Binnen, Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Drachten, Warmenhuizen, Castricum, Audkarspel), w Norwegii (Svalbard), Francji (Grenoble, Vienne), we Włoszech (Venice), w Wielkiej Brytanii (London), w Niemczech (Freiburg).

Pani Julia wierzy w możliwość odnowienia ikonografii. Chce, aby jej ikony przemawialy do ludzi XXI wieku, były miejscem spotkania. Do mnie te przepiękne ikony przemówiły i stały się spotkaniem z Bogiem i sama sobą. Poniżej kilka prac, tych dla mnie najbardziej zachwycających. Polecam też Galerie pani Julii Stankovej.

Owocnego spotkania 🙂