Na tajemnicy Trójcy Św. nie jeden święty “połamał sobie zęby”. Ludzie próbowali ją wyjaśnić często wpadając w pułapki herezji.

Kim jest Bóg Trójjedyny?

To trzy Osoby Boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Nie ma między nimi hierarchii ani przypisanych ról. Są indywidualnymi, odrębnymi Osobami.

Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech Osobach: „Trójcę współistotną” Synod Toledański XI (675):. Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: „Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury” (DS 530. Sobór Konstantynopolitański II (553): DS 421). „Każda z trzech Osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą” (Synod Toledański XI (675).( zob. KK )

Najbardziej do serca i wyobraźni, tłumacząc tajemnicę Trójcy Św. przemówił do mnie autor książki „Chata” WM. Paul Young. Nie jest on ani teologiem, ani katolikiem. A sama jego książka spotkała się z krytyką ze stony protestantów i katolików. Jest w tej książce parę punktów spornych, o których m. in można przeczytać tutaj. Dla mnie stała się powiewem świeżości, jesli chodzi o tajemnicę Trójcy Św. I mimo, że Osoby Boskie są tam w kontrowersyjny sposób przedstawione ( Bóg Ojciec – Elousia – jako Murzynka, Jezus i Duch Św. jako przepiękna Azjatka – Sarayu ) to dzięki całej historii spotkania głównego bohatera z Bogiem bardziej zrozumiałam na czym polega Ich tajemnica . Pamietając, że nie jest to książka teologiczna tylko powieść patrzyłam tylko na koncept autora, w jaki sposób pojmuje działanie Trójcy Św. No i ta tajemnica porwała mnie zupełnie … Dlaczego? Uświadomiłam sobie, że Miłość/ Bóg jest relacją a nie tylko jakąs ideą miłości.

Jak działa zatem Trójca Święta?

Bóg Ojciec – Pan Stwórca – jest podstawą wszelkiego stworzenia.

Jezus – Syn staje się człowiekiem. Posłuszny Ojcu aż do śmierci, rozumie Jego miłość do każdego stworzenia.

Duch Św. – Tchnienie Życia, Działanie, Siła Twórcza, Dusza Boga.

Osoby te nie działają oddzielnie, w samotności. Przenikają się, jednoczą i „dodają energii”. Radują się i cierpią razem, nie oddzielnie. A to wszystko za sprawą wzajemnej, oddanej Miłości.

Trójca Święta to tajemnica Miłości.

Trzy Osoby Boskie – w relacji i zjednoczeniu. To dlatego miłość jest relacją i nie istnieje sama w sobie. Bóg jest Miłością – relacją Trzech Osób i do tej relacji Bóg pragnie i potrzebuje Ciebie. Proponuje ci miejsce przy wspólnym stole, jak w przepięknej ikonie Rublowa „Trojca Sw.”. Gdy się w nią wpatrzysz odkryjesz, że jest tam przygotowane, czwarte, wolne miejsce dla Ciebie. Miłość Stwórcza – Ojcowska, która w swej tęsknocie za swoim stworzeniem posyła Syna. Syn – Jezus, który w Miłości odkupieńczej oddaje dobrowolnie siebie i Duch Św – Miłość idąca i otaczająca człowieka po wsze czasy. Wszyscy razem zjednoczeni chcą zjednoczenia ze mną i z Tobą.

Przyjrzyj się tej ikonie i zobacz, i poczuj jak niepełny jest ten stół, ta ikona bez Ciebie … Jak niepełny jest Bóg bez Ciebie …

A.Rublow Trójca Sw.
Andriej Rublow, Trójca Św. 1410–1427

KKK 265 Przez łaskę chrztu „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej (Por. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 9).