Uniósł się w ich obecności w górę


Na dole obrazu kolor niebieski, brązowy i zielony reprezentują Ziemię. Idąc wzrokiem dalej nasze oczy ciągnie w górę niebieski i biały, tak samo jak ciągną one Ziemię w chmury powyżej. Symbolizuje to wstąpienie Chrystusa do nieba:

„ … uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”.

Dz 1,9

Ponad chmurami chwała i piękno trójjedynego Boga jest reprezentowane przez złoto. Za tym złotym, lśniące kolory wskazują na:

„Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie”.

Hbr 12,22

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas,

J 1,14

a teraz kawałek ziemi mieszka w Niebie:

„Ten (Chrystus), który jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty … zasiadł po prawicy majestatu Boga w niebie”.

Hbr 1,3

źródło