Miłość i pokora Jezusa

Made Brown, Jezus obmywa Piotrowi nogi, 1858

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!».

J 13, 6-9

Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłałWiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

J 13, 12.15-17