"Ukryj się za twoim dobrym aniołem, gdy nie jesteś w stanie się modlić, proś go o to, aby modlił się za ciebie." św. Jan Maria Vianney

 

Do Anioła Stróża

Aniele Stróżu mój,
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga,
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę.
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego.
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba,
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie.
Amen.

(„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum)

*****

Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.

(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio”).

w chorobie …

Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu.
Wiem, że jesteś przy mnie,
choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała.
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra.
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz.
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić.
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach,
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych.
Zarazem jednak proszę Cię,
abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki.
Amen.

(„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum)

przed podjęciem ważnej decyzji …

Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu.
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu
podjęcia ważnej dla mnie decyzji
(można tu przedstawić, jaka to decyzja)
Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a)
słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu
i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

(„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum)

przed podróżą …

Mój święty Aniele Stróżu,
poproś naszego Pana o błogosławieństwo na podróż, w którą się udaję,
abym w czasie tej podróży cieszył się zdrowiem duszy i ciała
i szczęśliwie powrócił do domu, zastając moją rodzinę w dobrym zdrowiu.
Strzeż nas, prowadź ochraniaj.
Amen 

przed zawarciem związku małżeńskiego …

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać,
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola
w całym moim życiu spełniała się.
Amen.

(„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum)

 

Do Anioła Stróża dziecka poczętego

Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego,
którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył,
prosimy Cię, abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem
i wypraszał mu potrzebne łaski:
zdrowia, prawidłowego rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat.
Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia,
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość,
pogłębił więź małżeńską
i przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Amen.

(„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum)

Więcej modlitw do Aniołów

”Anioł Stróż jest dobrym doradcą. On wstawia się do Boga za nami.
Wspiera nas w naszych potrzebach, czuwa nad nami pośród niebezpieczeństw i upadków”. 
św. Jan XXIII