Lesoklinska BETLEJEMSKA GWIAZDA

Lesoklinska BETLEJEMSKA GWIAZDA

 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (zob. Mt 2, 1-12)

 

Epifania to znaczy pokazać się, objawić się. 6 stycznia w kościele katolickim obchodzi się święto Objawienia Pańskiego, które całą swoją uwagę skupiają nie tyle na Dziecięciu, co na Mędrcach. Poszukiwacze prawdy, entuzjaści astronomii, znawcy Proroków. Uwierzyli znakowi na niebie i poszli za nim. To, kogo znaleźli chyba było poza ich wyobraźnią. Szukali króla w pałacach a znaleźli Niemowlę w żłobie. Tylko ich otwarte głowy i serca mogły zobaczyć w Nim chwałę samego Boga.

A ja kogo szukam i kogo znajduję?

A Ty?

Chcę dołączyć do grona Mędrców, zaufać znakom, pójść za nimi i znaleźć Jezusa, Króla z królestwa nie z tego świata

Elihu Vedder (American, 1836–1923), Star of Bethlehem, 1879–80,

 

Edward Burne -Jones Star of Bethlehem 1885–1890

 

Giotto di Bondone, „Pokłon Trzech Króli” (1304-1306 r.)

 

Rogier van der Weyden – Pokłon Trzech Króli, ok. 1455

 

Bruno Piglhein 1848–1894, „Gwiazda Betlejemska”, przed 1894