Dziś bardzo trudne czytania.

Bóg jest światłością.

Nawet w mrokach śmierci,

Tak trudnej do przyjęcia – śmierci dzieci.

Śmierć jest jak sidła ptasznika.

„sidło się podarło

i zostaliśmy uwolnieni” w imieniu Pana.