LIFESTYLE, SŁOWO, WIARA

Miłość, obietnice i szabat

Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Nawet tych po ludzku niemożliwych do spełnienia (Abraham), nawet jeśli one złamią przepisy prawa szabatu – dnia świątecznego.

Read more