SŁOWO, WIARA

Słowo staje się ciałem – J1,1-18

To, co było Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało ……

Read more